• Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας insurance-shop.gr πατώντας την επιλογή «Αποδέχομαι τους όρους χρήσης» έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Η εταιρία «Παρ. & Αικ. Γούσιου Ο.Ε.» (εφεξής Γούσιου Ο.Ε.) είναι ένα ασφαλιστικό πρακτορείο που λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του ελληνικού κράτους για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Η έδρα της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ρήγα Φεραίου 42, Τ.Κ. 542 48, με τηλέφωνα επικοινωνίας 2310868670, 2310851658, ΑΦΜ 099410769 και Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 57588. Ως ασφαλιστικός πράκτορας η εταιρία έχει ως έργο την ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επίσης παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τέλος, παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

O ιστότοπος – ιστοσελίδα insurance-shop.gr και insuranceshop.gr (εφεξής insurance-shop.gr) έχουν δημιουργηθεί από την εταιρία Γούσιου Ο.Ε. με σκοπό την παροχή Online ασφαλιστικών υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρίας αλλά και στους επισκέπτες της ιστοσελίδας insurance-shop.gr (εφεξής ονομαζόμενος ως ενδιαφερόμενος) . Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται η απομακρυσμένη και με πρωτοβουλία του επισκέπτη της ιστοσελίδας τιμολόγηση ασφαλιστικών καλύψεων κλάδου αυτοκινήτων, βάσει στοιχείων που έχουν υποβληθεί από τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης του insurance-shop.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία που παρέχει στην ιστοσελίδα, βάσει των οποίων γίνεται η αυτόματη τιμολόγηση και η online προσφορά ασφαλίστρων. O ενδιαφερόμενος αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της incuranse-shop.gr. Η Γούσιου Ο.Ε. ουδεμία εύθηνη φέρει για τυχόν λανθασμένα στοιχεία που θα εισαχθούν από τον επισκέπτη και τα οποία θα οδηγήσουν σε λάθος τιμολόγηση. Σε περίπτωση μη σωστής εισαγωγής στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ότι αυτό αποτελεί λόγο μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης.

Η παραπάνω τιμολόγηση έχει τον χαρακτήρα προσφοράς και μόνο. Ο ενδιαφερόμενος δεν αγοράζει κανενός είδους προϊόν μέσω της ιστοσελίδας. Σε κανένα σημείο της διαδικασίας το insurance-shop.gr δεν θα ζητήσει από τον επισκέπτη να εισάγει αριθμούς πιστωτικών καρτών ή άλλους κωδικούς πρόσβασης σε προσωπικά οικονομικά στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγοντας το κουμπί «Παραγγελία» έχει κατανοήσει τις ασφαλιστικές καλύψεις που του παρέχονται και επιθυμεί να συνάψει ασφαλιστική σύμβαση με την εταιρία της επιλογής του, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του ασφαλιστικού πρακτορείου «Γούσιου Ο.Ε.». Για το λόγο αυτό δεν θεωρείται ασφαλισμένος μέχρι να προηγηθεί επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της εταιρίας «Γούσιου Ο.Ε.» Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας μπορεί να επικοινωνήσει είτε τηλεφωνικά με την εταιρία στα τηλέφωνα 2310 868333, 2310868670, 2310851658, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 21:00, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση rg.pohs-esnarucni@ofni.

Η τιμές των ασφαλίστρων που παρουσιάζονται στο insurance-shop.gr υπολογίζονται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος και με βάση τις αντίστοιχες τιμές που έχουν δοθεί στην Γούσιου Ο.Ε από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες. Οι τελικές τιμές της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της προσφοράς, λόγω διαφοροποίησης στοιχείων ή λόγω αλλαγής τιμολογίου από την πλευρά της ασφαλιστικής εταιρίας έως τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Επίσης, οι τελικές ασφαλιστικές καλύψεις ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που παρουσιάστηκαν στον ιστότοπο inscurance-shop.gr.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να αγοράσει κάποιο από τα προσφερόμενα προϊόντα, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά μέσω email στο rg.pohs-ecnarusni@eracremotsuc την άδεια κυκλοφορίας αλλά και το αντίστοιχο δίπλωμα(τα) οδήγησης όλων των οδηγών του οχήματος. Επίσης επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τα στοιχεία που έχει δηλώσει.

Τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλονται από την «Γούσιου Ο.Ε.» στην ασφαλιστική εταιρία που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. Η ασφαλιστική εταιρία ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί. Η απόφαση εάν θα προσφερθεί στον ενδιαφερόμενο ασφαλιστική κάλυψη έγκειται στην διακριτική ευχέρεια της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας. Η σύναψη του ασφαλιστήριου συμβολαίου γίνεται απευθείας μεταξύ του χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρίας. Κάθε ασφαλιστική σύμβαση περιέχει τους όρους που διαμορφώνουν μια σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρίας.

Η τελική τιμή του ασφαλίστρου ενδέχεται να είναι διαφορετική από την τιμή που έχει παρουσιαστεί στον ιστότοπο insurance-shop.gr, με βάση και τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (π.χ. αριθμός ατυχημάτων, χώρα προέλευσης διπλώματος οδήγησης κτλ.). Σε περίπτωση διαφορετικής τιμής μεταξύ της Ιστοσελίδας και των εταιριών, ισχύει η τιμή των εταιριών.

Η έκδοση του συμβολαίου πραγματοποιείται έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση του εκπροσώπου της εταιρίας «Γούσιου Ο.Ε.» και του ενδιαφερόμενου. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εντός 15 ημερών από την έκδοσή του χωρίς χρέωση και πάντοτε με την παράδοση όλων των σχετικών εγγράφων και σημάτων σε άριστη κατάσταση.

Ο ενδιαφερόμενος, στο εξής πελάτης, παραλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του είτε από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία της Γουσιου Ο.Ε. είτε μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση που δηλώνει. Η εξόφληση του ασφαλιστηρίου που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, πραγματοποιείται είτε προκαταβολικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, είτε με αντικαταβολή. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλαμβάνει το συμβόλαιό του από το πρακτορείο, μπορεί να εξοφλήσει είτε μετρητά είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, με δυνατότητα έως τριών άτοκων δόσεων. Το ασφαλιστήριο είναι έγκυρο μόνο από τη στιγμή εξόφλησης του αντιστοίχου ποσού ασφαλίστρου από τον χρήστη προς την εταιρία Γουσιου Ο.Ε.

Ενημερωθείτε μέσω Newsletter

Εγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας του γραφείου μας. Η Εταιρεία ΓΟΥΣΙΟΥ Ο.Ε. προσφέρει άψογη συνεργασία, ποιοτική εργασία, συνεχή υπηρεσία και ενημέρωση του ασφαλιζόμενου.