Χρήσιμα έγγραφα

Σε αυτή την τοποθεσία θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την επικοινωνία σας με την εταιρεία μας, με τις ασφαλιστικές εταιρείες, την πληροφόρισή σας, την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Συνίσταται να υποβάλλετε τα αιτήματά σας εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία τους.

 

 Χρήσιμα έγγραφα 

# Κατηγορία εγγράφου Τίτλος εγγράφου Download
1 Ενημερωτικά Ενημερωτικά στοιχεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
2 Προσωπικά δεδομένα Έντυπο συγκατάθεσης
3 Προσωπικά δεδομένα Έντυπο άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης στοιχείων
4 Προσωπικά δεδομένα Έντυπο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης
5 Προσωπικά δεδομένα Έντυπο άσκησης του δικαιώματος διαγραφής
6 Προσωπικά δεδομένα Έντυπο άσκησης του δικαιώματος φορητότητας
 

 ΣΙΓΟΥΡΙΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ