Τομέας μελών Η χρήση του τομέα, απαιτεί την συγκατάθεσή σας για τα cookies τρίτων μερών.

 Διαχείριση λογαριασμού

  • Διαχειριστείτε με ευκολία τον λογαριασμό σας online
  • Ορίστε τις προτιμήσεις σας και καταχωρίστε τα ακριβή στοιχεία σας
  • Διορθώστε τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις
  • Ανανεώστε τις εξουσιοδοτήσεις σας, προς την εταιρεία μας
  • Κάντε αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας μας

 Ασκήστε τα δικαιώματά σας με ευκολία

  • Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης
  • Δικαίωμα διόρθωσης & διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
  • Δικαίωμα εναντίωσης & Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

  

 

 ΣΙΓΟΥΡΙΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ