image

Για Επιχειρήσεις

Ασφαλίστε την εργασία σας

Η επιχείρησή σας αποτελεί επένδυση ζωής για εσάς και την οικογένειά σας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της επαγγελματικής σας στέγης και κατά συνέπεια να διασφαλίσουμε το οικογενειακό σας εισόδημα. Συνεργαζόμαστε με τις πλέον εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες, με προγράμματα ειδικά για επιχειρήσεις, με ολοκληρωμένη προστασία, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

image business

Φωτιά & Εμπρησμός

Επειδή τα περιουσιακά στοιχεία συνήθως αποκτούνται με κόπο και χρόνο, αξίζει να διασφαλιστούν. Εξασφαλίστε σήμερα την περιουσία σας προλαβαίνοντας το απρόοπτο!

Οι κίνδυνοι που απειλούν μια περιουσία είναι ποικίλοι και πολυάριθμοι. Βασικός στόχος του συμβολαίου Πυρός είναι η αποζημίωση του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση που η περιουσία του (κατοικία, κατάστημα, βιομηχανία) υποστεί ζημιά από πυρκαγιά.

image business

Νομική Προστασία

Η Νομική Προστασία καλύπτει οποιαδήποτε τα δικαστικά έξοδα και τις δικηγορικές αμοιβές που θα απαιτηθούν για να προστατευτεί νομικά ο ασφαλιζόμενος.

Η Νομική Προστασία παρέχεται κυρίως σε ασφαλιστήρια αυτοκινήτου, αλλά η παροχή μπορεί να επεκταθεί και σε ασφαλιστήρια Νομικής Προστασίας Οικογενείας, Επαγγελματική Νομική Προστασία Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών

image business

Ασφάλιση Μεταφορών

Αυτή η μορφή κάλυψης προσφέρει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη εμπορευμάτων, εάν τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά ή χαθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Οι ασφάλειες μεταφορών διακρίνονται στις α) Ασφαλίσεις Φορτίων (Χερσαίες, Θαλάσσιες, Σιδηροδρομικές, Αεροπορικές Μεταφορές), β) Ασφάλιση Ευθύνης Μεταφορέα (C.M.R.), γ) Ασφάλιση Ευθύνης Διαμεταφορέα

image business

Αστική Ευθύνη

Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου έναντι τρίτων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω κάποιας πράξεως ή παραλείψεως που έγινε χωρίς της θέληση του υπαιτίου, να προξενηθεί σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου προσώπου ή ζημία σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου.

image business

Ληστεία Ταμείου

Αναρίθμητες είναι οι ληστείες ταμείων που συμβαίνουν καθημερινά σε επιχειρήσεις. Φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, περίπτερα, βενζινάδικα, φαρμακεία, πρακτορεία ΟΠΑΠ, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία, καταστήματα, τράπεζες, ταμεία έκδοσης εισιτηρίων, κουρεία, κ.α.

Η παροχή «Ληστεία Ταμείου» καλύπτει την κλοπή χρημάτων, έως ενός ορισμένου ποσού (1.500, 3.000 ευρώ κτλ) ή και επιταγών, γραμματίων κ.α. κατά την διάρκεια λειτουργίας μιας επιχείρησης ή και ορισμένη ώρα μετά το κλείσιμο της.

image business

Κλοπή Περιεχομένου

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημιά της ασφαλισμένης περιουσίας από διάρρηξη και κλοπή ή απόπειρα διάρρηξης, που περιλαμβάνει είσοδο ή έξοδο από το κτίριο με βίαια και δυναμικά μέσα, με εμφανή σημάδια παραβίασης, στα σημεία εισόδου ή εξόδου των δραστών, από τη χρήση εργαλείων, εκρηκτικών υλών, ηλεκτρισμού ή άλλων μέσων.

Περιλαμβάνεται σε ασφαλιστήρια που καλύπτουν την περιουσία όπως Ασφαλιστήρια Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων και Ασφαλιστήρια Εμπορικών Κινδύνων.

image business

Ζημίες από Σεισμό

Ένας σεισμός ανάλογα τα χαρακτηριστικά του μέγεθος, εστιακό βάθος, τοποθεσία κ.α. δύναται να προκαλέσει άμεσες καταστροφές σε οικίες και επιχειρήσεις. Ζημιές προκαλούνται ακόμα και από μετασεισμούς ή και άλλα γεωλογικά φαινόμενα που ακολουθούν έναν σεισμό, όπως πυρκαγιά από κλονισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, παλιρροϊκό κύμα κ.α.

Η ασφάλιση σεισμού αποζημιώνει τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο κτήριο από σεισμό και συνεπεία σεισμού.

image business

Ομαδικές ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις έρχονται να συμπληρώσουν και να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία της κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος του Ομαδικού συμβολαίου είναι η ολοκληρωτική και άμεση κάλυψη των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Τα Ομαδικά συμβόλαια μπορούν να έχουν ασφαλιστικές καλύψεις όπως Απώλεια ζωής, Μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία, Πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία, Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ατυχήματος, Νοσοκομειακή περίθαλψη, Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, Συνταξιοδότηση

    Αίτημα προσφοράς


    Espa Banner
    Espa Banner
    This site is registered on wpml.org as a development site.