• Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Ασφαλιστικά Προϊόντα

Η ΓΟΥΣΙΟΥ Ο.Ε. παρέχει υπηρεσίες για όλους τους παρακάτω ασφαλιστικούς κλάδους:

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

  Η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.489/1976 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση 585/1978. Οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις καθώς και τα ελάχιστα ασφαλιζόμενα ποσά είναι τα εξής:

  - Σωματικές Βλάβες:  1.000.000 €
  - Υλικές Ζημίες:           1.000.000 €

  Πέραν των σωματικών βλαβών και των υλικών ζημιών καλύπτονται και συμπληρωματικοί κίνδυνοι, που προσφέρουν συνολική κάλυψη και ολοκληρωμένη προστασία από τους παρακάτω κινδύνους:

  • Πυρκαγιά και Πυρκαγιά συνέπεια Τρομοκρατικών Ενεργειών
  • Κλοπή Ολική & Μερική
  • Ζημιές από Θεομηνίες και Φυσικές Καταστροφές
  • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες
  • Κακόβουλες Βλάβες
  • Υλικές  Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα
  • Ίδιες Ζημίες (Μικτή Ασφάλιση)
  • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη
  • Νομική Προστασία ΟδηγούΘραύση Κρυστάλλων
  • Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ζημιάς ή μηχανικής βλάβης
  • Αστική Ευθύνη Πυρός
  • Αστική Ευθύνη σε Πορθμεία
  • Επείγουσα Αερομεταφορά
  • Προστασία BONUS - MALUS
 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, εκτός από τις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις του αυτοκινήτου, σας προσφέρουν και κάλυψη Οδικής Βοήθειας. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποδεικνύεται πολύτιμη, γιατί με ένα τηλεφώνημα του ασφαλισμένου στις υπηρεσίες βοήθειας, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, παρέχεται άμεση εξυπηρέτηση με την μεταφορά του αυτοκινήτου σε συνεργείο ή με την επιτόπια επισκευή του οχήματος, εάν αυτή είναι εφικτή.

 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  Η Νομική Προστασία καλύπτει οποιαδήποτε έξοδα απαιτηθούν για να προστατευτεί νομικά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Με την κάλυψη της Νομικής Προστασίας καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα και οι δικηγορικές αμοιβές. Η Νομική Προστασία, εκτός από τον κλάδο του αυτοκινήτου, καλύτπει και άλλες δραστηριότητες όπως φαίνεται παρακάτω:

  • Νομική Προστασία Οικογενείας
  • Επαγγελματική Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
  • Επαγγελματική Νομική Προστασία Ελευθέρων Επαγγελματιών
 • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Τα ασφαλιστικά προγράμματα καλύπτουν αποτελεσματικά όλες τις ηλικίες, από την εξασφάλιση των παιδιών μέχρι τη μέριμνα για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας.

  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  • Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
  • Νοσοκομειακό Επίδομα Περίθαλψης & Ανάρρωσης
  • Απώλεια Εισοδήματος από Ασθένεια
  • Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

  ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  Με την Απλή Ασφάλιση καλύπτεται ο κίνδυνος που απειλεί την ανθρώπινη ζωή, για ένα ορισμένο χρόνο και για ένα ορισμένο ποσό. Εάν κατά την διάρκεια του χρόνου που ισχύει η κάλυψη, επέλθει ο κίνδυνος, τότε η Ασφαλιστική Εταιρεία καταβάλλει το ασφαλιζόμενο ποσό.

  Ισόβια Ασφάλιση Ζωής
  Με την ισόβια ασφάλιση καλύπτεται ο κίνδυνος που απειλεί την ανθρώπινη ζωή εφ΄ όρου ζωής. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο (κεφάλαιο και συσσωρευμένα μερίσματα) στους δικαιούχους. Η διάρκεια ασφάλισης και καταβολής των ασφαλίστρων είναι ισόβια.

 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα, κάθε επόμενο βήμα είναι δύσκολο να προγραμματιστεί με απόλυτη σιγουριά, εντείνοντας ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για ασφάλεια. Σήμερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε απόκτηση συνταξιοδοτικού προγράμματος που θα τους εξασφαλίσει υψηλές αποδοχές στο μέλλον, έχοντας δύο επιλογές:

  • είτε ένα παραδοσιακό ασφαλιστικό πρόγραμμα  με περιορισμένο επενδυτικό κίνδυνο (εξασφαλισμένο εγγυημένο επιτόκιο)
  • είτε ένα σύγχρονο unit linked (δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση), που προσφέρει ευρύ φάσμα εναλλακτικών τοποθετήσεων για τα κεφάλαιά τους. Τα Unit Linked είναι ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου Ζωής, των οποίων το αποταμιευτικό μέρος των ασφαλίστρων επενδύεται σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

  Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους, δημιουργώντας ένα κεφάλαιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια ή συμπληρωματική σύνταξη, στην ηλικία που επιθυμούν. Ο ασφαλισμένος εισπράτετει ισόβια μηνιαία σύνταξη μετά το τέλος της προσυμφωνημένης περιόδου που καταβάλλεται το ασφάλιστρο. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την έναρξη της συνταξιοδοτήσεως, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα καθώς και τα συσσωρευμένα μερίσματα.

 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Τα παιδιά είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή και η εξασφάλισή τους αποτελεί μόνιμη φροντίδα. Τα παιδικά προγράμματα δημιουργήθηκαν ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να διασφαλίζει το μέλλον των παιδιών του, είτε για την εξασφάλιση των σπουδών  τους, είτε για την επαγγελματική αποκατάστασή τους.  Ένα σύγχρονο παιδικό πρόγραμμα  εγγυάται ότι δεν θα λείψει τίποτα στα παιδιά σας τη στιγμή που θα χρειάζονται περισσότερο τη στήριξή σας.

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

  Ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας είναι να καλύπτει την πρόληψη, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, είτε ως μοναδική ασφάλιση υγείας, είτε ως συμπλήρωμα της κοινωνικής ασφάλισης υγείας.

  Με τα προγράμματα υγείας μπορείτε να καλύψετε τις βασικές ανάγκες σας όπως Νοσοκομειακή Περίθαλψη, Έξοδα χωρίς νοσηλεία σε Νοσοκομείο, Επιδόματα Νοσηλείας και Χειρουργικής Επέμβασης, Διαγνωστικές εξετάσεις και επείγουσα μεταφορά. Επίσης μπορούν να καλυφθούν για ορισμένο χρόνο τα έξοδα από την απώλεια εισοδήματος που προκαλεί στον ασφαλισμένο η ασθένεια.

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

  Η προσφορά οικονομικής ενίσχυσης από τυχαίο και μη προβλεπόμενο συμβάν που καθιστά ανίκανο προς εργασία το άτομο, καλύπτεται από την ασφάλιση ατυχήματος. Επιπλέον με την ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, παρέχεται αποζημίωση για απώλεια ζωής από μη φυσικό θάνατο.

  Στην Ασφάλιση Ατυχημάτων, παρέχεται κάλυψη για τα κάτωθι:

  - Θάνατος από ατύχημα

  - Μόνιμη ολική ανικανότητα

  - Μόνιμη μερική ανικανότητα

  - Ιατροφαρμακευτικά έξοδα

 • ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

  Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις έρχονται να συμπληρώσουν και να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία της κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος του Ομαδικού συμβολαίου είναι η  ολοκληρωτική και άμεση κάλυψη των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Τα Ομαδικά συμβόλαια μπορούν να έχουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:

  - Απώλεια ζωής

  - Μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία

  - Πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία

  - Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ατυχήματος

  - Νοσοκομειακή περίθαλψη

  - Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

  - Συνταξιοδότηση

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  Επειδή τα περιουσιακά στοιχεία συνήθως αποκτούνται με κόπο και χρόνο, αξίζει να διασφαλιστούν. Εξασφαλίστε σήμερα την περιουσία σας προλαβαίνοντας το απρόοπτο!

  Οι κίνδυνοι που απειλούν μια περιουσία είναι ποικίλοι και πολυάριθμοι. Βασικός στόχος του συμβολαίου Πυρός είναι η αποζημίωση του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση που η περιουσία  του (κατοικία, κατάστημα, βιομηχανία) υποστεί ζημιά από πυρκαγιά.

  Με την Ασφάλιση Πυρός παρέχεται κάλυψη για ζημιές ή απώλειες από κινδύνους όπως:

  • Τυχαία πυρκαγιά
  • Πυρκαγιά και ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες
  • Πυρκαγιά από δάσος-θάμνους
  • Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, οικιακών συσκευών υγραερίου
  • Ζημιές κατά τη διαδικασία κατάσβεσης της πυρκαγιάς
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες
  • Κακόβουλες ενέργειες
  • Πτώση κεραυνού ή καπνό
  • Θεομηνίες (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι)
  • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού
  • Υπερχείλιση δεξαμενών
  • Ζημία στο ηλιακό θερμοσίφωνα
  • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων από αυτά
  • Πρόσκρουση οχήματος
  • Κλοπή μετά από διάρρηξη και ζημιές στο κτίριο και στο περιεχόμενο που θα προκαλέσει ο κλέφτης
  • Τυχαία Θραύση κρυστάλλων
  • Έξοδα προσωρινής στέγασης/διαμονής
  • Απώλεια ενοικίων
  • Αστική ευθύνη : α) Για υλικές ζημιές προς τρίτους από μετάδοση καλυπτόμενου κινδύνου. β) Για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους από ευθύνη αυτών που κατοικούν στην ασφαλιζόμενη κατοικία

  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Κάλυψη σεισμού (κλονισμός από τη δόνηση ή πυρκαγιά)
  • Καθίζηση εδάφους, ολίσθηση
  • Ηλεκτρικές βλάβες στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή τις συσκευές
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

  Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου προσώπου έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία,  λόγω κάποιας πράξεως ή παραλείψεως που έγινε χωρίς της θέληση του υπαιτίου, να προξενηθεί σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου προσώπου ή ζημία σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου.
  Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων περιέχει τις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων:

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
   • Λειτουργίας Ανελκυστήρων
   • Εμπορικών Καταστημάτων
   • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Κάμπινγκ
   • Ιδιωτικών Σχολών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
   • Κατασκηνώσεων
   • Εστιατορίων – Κέντρα Διασκέδασης
   • Θεάτρων και Κινηματογράφων
   • Γυμναστηρίων και Σχολών Χορού
   • Ιδιωτικών Κλινικών
   • Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων
   • Βιοτεχνικών-Βιομηχανικών Μονάδων
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
   • Ιατρών, Φαρμακοποιών
   • Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών
   • Δικηγόρων, Λογιστών
  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ
   • Ανέγερσης Οικοδομών
   • Εκτέλεση Τεχνικών Έργων
   • Από τη λειτουργία μηχανημάτων κατασκευής έργων
  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ\
  • Κάλυψη του εργοδότη και των αντιπροσώπων του  για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην καλυπτόμενη επιχείρηση.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Αυτή η μορφή κάλυψης προσφέρει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη εμπορευμάτων, εάν τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά ή χαθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οι ασφάλειες μεταφορών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ασφαλίσεις Φορτίων (Χερσαίες, Θαλάσσιες, Σιδηροδρομικές, Αεροπορικές Μεταφορές)
  • Ασφάλιση Ευθύνης Μεταφορέα (C.M.R.)
  • Ασφάλιση Ευθύνης Διαμεταφορέα
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

  Η Εταιρεία ΓΟΥΣΙΟΥ Ο.Ε. προσφέρει πλήθος τεχνικών ασφαλίσεων όπως:

  • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
  • Ασφάλιση κατά παντός Κινδύνου Εργολάβων και πολιτικών μηχανικών
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

  Τα ταξίδια και οι διακοπές προσφέρονται για απόλαυση και ξεγνοιασιά . Μπορεί να τα κάνετε ακόμα πιο ξέγνοιαστα και ανέμελα αρκεί να έχετε προνοήσει να προστατευτείτε από απρόοπτα και τυχαία περιστατικά.

  Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες έχουν μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα προσφέροντας κάλυψη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτά τα ασφαλιστικά συμβόλαια προσφέρουν καθορισμένα ωφελήματα προς τον ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του και διαρκούν για όσο διάστημα διαρκεί το ταξίδι. 

  Ενδεικτικοί καλυπτόμενοι κίνδυνοι: 

  • Απώλεια ζωής
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
  • Επαναπατρισμός συνεπεία ατυχήματος
  • Απώλεια αποσκευών κλπ. 
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

  Σύμφωνα με το νόμο 2743/1999 είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Σκαφών. Οι υποχρεωτικές καλύψεις είναι οι εξής:

  • Αστική Ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  • Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Ενημερωθείτε μέσω Newsletter

Εγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας του γραφείου μας. Η Εταιρεία ΓΟΥΣΙΟΥ Ο.Ε. προσφέρει άψογη συνεργασία, ποιοτική εργασία, συνεχή υπηρεσία και ενημέρωση του ασφαλιζόμενου.